SmartCity – Inteligentne miasto przyszłości

Smart City to piękna idea – możliwa dzięki technologiom. Idea nastawiona na to, by miasta w których żyjemy były zarządzane w sposób, nowoczesny, oszczędny i efektywny, a przez to ekologiczny. Rozwój innowacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, pozwala podnieść funkcjonalność miast. Potencjał tych technologii jest możliwy do wykorzystania pod jednym warunkiem – symbiozy nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już i modernizowaną infrastrukturą. Lepsze, oszczędniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska zarządzanie miastem w oparciu o aktywnie zbierane dane – to miasto smart, które dba o swoich mieszkańców i środowisko naturalne, które stawia na przyszłość i jest tym samym atrakcyjne i otwarte dla biznesu i inwestorów.

Do najbardziej popularnych rozwiązań stosowanych obecnie można zaliczyć:

  • systemy do zarządzania / optymalizacji ruchu ulicznego,
  • systemy monitorowanie i zarządzenia miejscami parkingowymi,
  • monitoring gospodarowania odpadami,
  • systemy zarządzanie oświetleniem i wywozem śmieci,
  • monitoring mediów (woda, gaz, energia),
  • systemy wykrywające i powiadamiające o zagrożeniu.