Przemysł

Jednym z pierwszych zastosowań rozwiązań typu M2M (Machine to Machine) było środowisko przemysłowe i monitoring kluczowych procesów zachodzących w procesie produkcji. Nic dziwnego, bo tutaj inwestycje w tego typu systemy zwracały się najszybciej. Najpowszechniej były i są stosowane w dużych zakładach produkcyjnych i przemyśle energetycznym. Bardzo popularny ostatnio termin Smart Grid to nic innego, jak inteligentne sieci elektro-energetyczne. Gwarantują optymalne zarządzanie siecią, pomagają dostosować sieć do „kapryśnych” źródeł energii odnawialnej. Z przemysłem nierozerwalnie związane są również nieco prostsze systemy Smart Meteringu , czyli inteligentne systemy pomiarowe. Umożliwiają one komunikację z licznikami różnych mediów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu automatyzują procedury rozliczania mediów, co przynosi wymierne korzyści.