Monitoring urządzeń – automaty vendingowe

Świat zmierza do coraz większej automatyzacji i ograniczenia kosztów pracy człowieka – nikogo nie dziwią już dzisiaj automaty vendingowe, w których może kupić praktycznie wszystko, poczynając od butelki napoju na samochodzie kończąc. Ta druga możliwość jest dostępna na razie tylko w Japonii, ale dynamiczny rozwój automatów wróży sukces również temu rozwiązaniu, które nie byłoby możliwe bez zdalnego monitoringu. Wystarczy wspomnieć o podstawowych korzyściach jakie daje monitoring: wykrywanie braków produktowych, czy powiadamianie o awariach. Monitoring urządzeń otwiera również nowe możliwości biznesowe. Umożliwia wynajmowanie maszyn na zupełnie innych zasadach. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu pracy urządzenia klient końcowy może płacić np. za ilość godzin pracy maszyny w danym miesiącu zamiast zryczałtowanego abonamentu miesięcznego. Monitoring pozwala również nie tylko serwisować zdalnie maszynę, ale również kontrolować, czy użytkownik danej maszyny stosuje się do zaleceń eksploatacyjnych.